ברוכים הבאים לאתר “גינת העץ”
האתר הוקם ע”י רוני ואסף מינינברג

אתר האינטרנט המופעל בכתובת www.roniandasaf.co.il

אתר ‘גינת העץ’ מספק למשתמשים ולקהל הלקוחות שלו קורסים דיגיטליים ומגוון תכנים בנושא הקורסים  המתקיימים ב’גינת העץ’ שבמעלה צביה, סדנאות בישול, בלוג ועוד… 

כללי:

 1. תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בטרם השימוש באתר, ויעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בו.
 3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כטלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב).
 4. פעולת רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 
 הצהרה:

בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים:

שהאתר והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;

האחריות הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בקורסים בלבד.

בשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק.

המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר..

 

הקורסים:

 1. ‘גינת העץ’ רשאית בכל עת לשנות את מגוון הקורסים, התכנים והמידע המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 2. אופן הצגת הקורסים, התכנים והמידע באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 
מחיר הקורסים:
 1. המחירים המופיעים באתר הינם המחירים העדכניים. האתר יעדכן מעת לעת את המחירים, ללא קשר למועד ביצוע רכישה, וללא צורך בהודעה על כך.
 2. מעת לעת, האתר יציע לגולשים באתר מבצעים והנחות שונות. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות, ולשנותם או להפסיקם בכל עת.
 
הרשמה ורכישה של קורסים:
 1. על מנת לרכוש, יש להשאיר פרטי התקשרות או להירשם דרך האתר. לאחר ביצוע ההרשמה, יקבל הלקוח הודעה לכתובת דואר האלקטרוני עם שם משתמש וסיסמה אישית באמצעותם יוכל לעשות שימוש ולקבל גישה לקורס שרכש.
 2. בהרשמה לאתר הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר כי: (1) חשבונך הוא אישי; (2) תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך; (3) לא תאפשר לאחר גישה לחשבונך; (4) לא תפיץ ו/או תעביר לאחר ו/או בכל אמצעי את התכנים המוצגים בחשבונך.
 3. לאחר רכישה תינתן גישה לקורסים שנרכשו.
 4. התשלום עבור רכישת הקורס יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לרוכש או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום ו/או מקובל על ידי האתר ומנהליו.
 5. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.
 6. ההרשמה והתשלום יבוצעו בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הרוכש הודעה וחשבונו לא יחויב.
 7. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים הדיגיטליים ובמידע שייכות לאתר בלבד, השימוש בתכנים הדיגיטליים ובמידע הוא אישי בלבד ואין להעביר לאחר, להעתיק, להפיץ או להציג בפומבי.

 

מדיניות ביטולים:

 1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות כגון: טופס צור קשר או פרטי יצירת קשר הנמצאים בתחתית האתר.
 2. למועמדים לקורסים פיזיים ישלח מסמך מדיניות ביטולים טרם רכישת הקורס.
 3. לאחר הרשמה ותשלום לקורסים און ליין (דיגטליים), מוענקת גישה מיידית לצפייה בתכני הקורסים, לכן בשל אופי השירות, שינוי ו/או ביטול רכישה ו/או הרשמה לקורס לאחר קבלת גישה לתכנים, לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 4. לאחר הרשמה לקורסים און ליין (דיגיטליים) , משתתף אשר מעוניין לבטל את הרשמתו יוכל לעשות זאת תוך 7 ימים מהמועד שבו קיבל גישה לתכנים, הרוכש יקבל החזר באם יתמלאו התנאים הבאים:
   – הרוכש כתב מייל עם פירוט הסיבות בגינן הוא מבקש החזר.
  – הרוכש צפה לפחות ב25% מהתכנים.
  – לא עברו 7 ימים מתאריך הרכישה.
 5. במידה וכל התנאים האלה מתקיימים המשתתף יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו בחזרה, בניכוי של 25% מסכום העסקה כדי לכסות את עלות הטיפול בבקשה ואת דמי הסליקה שנשאה בהם במסגרת התקשרותה עם המשתתף. למען הסר ספק, לא יתקבל החזר כספי בגין בקשות שהוגשו לאחר המועד שלעיל.
 6. תקנון זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 
אחריות האתר:
 1. השימוש בקורסים, בתכנים ובמידע באתר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ פרטני מגורם מקצועי, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה ואינו מהווה ייעוץ. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה.
 2. אין לראות במידע המופיע בקורסים כהבטחה לתוצאה כלשהי. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקורסים ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או  כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.
 3. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש בכל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 

תגובות לתכנים באתר:

  1. במסירת תגובות ותכנים לפרסום באתר, חלה על שולח התכנים האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים.
  2. האתר רשאי לערוך כל תוכן ו/או תגובה שנמסרו לפרסום, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו.

 

שינויים באתר ותקלות:

 1. האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של התכנים באתר.
 2. שינויים יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.
 3. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו״ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות שיתרחשו בעקבות ביצועם.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתו. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

 

זכויות יוצרים:

 1. תכני האתר והקורסים הם בבעלות ‘גינת העץ’ בלבד.
 2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ״ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום.
 3. סימני המסחר, צילומים, תמונות ותכנים של האתר הינם קניינם של בעלי האתר בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 
סמכות שיפוט:
 1. תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך.
 2. היה ויקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אז הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

 

דיוור:

גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שנבצע מעת לעת.

 1. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון ודואר אלקטרוני. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות.
 2. השארת פרטים ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, קבלת מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
 3. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 .
 4. באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה”. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור, יקבל עדכונים שוטפים.
 5. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו.

 

מדיניות פרטיות:

‘גינת העץ’ מכבדת את פרטיות המשתתפים והגולשים.

 1. האתר לא שומר כל מידע אישי על גולשי האתר אלא מידע סטטיסטי בלבד הכולל, בין השאר : עמודים בהם צפה גולש האתר. זהו מידע סטטיסטי ואינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
 2. במקומות בהם המשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לאתר ובהם שם, דוא”ל וטלפון. פרטים אלה נשמרים במאגר הלקוחות של האתר לתקשורת עתידית עם הנרשמים.
 3. מערכת WordPress עשויה לאסוף נתונים כגון כתובת IP, כתובת אי-מייל, במעמד כתיבת תגובה. הנתונים הנאספים במסגרת זו משמשים למטרת סינון ספאם. הלא יעשה בהם כל שימוש אחר מכל סיבה שהיא.
 4. פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת הסליקה של כרטיסי האשראי, ואינם נשמרים באתר.
 5. מאחר שהאתר “גינת העץ” פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של הספק להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים, האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים .
דילוג לתוכן